Naudojimosi taisyklės

Bendrosios nuostatos

BalduSkelbimai.lt tai specializuota baldų bei paslaugų skelbimų saugojimo, publikavimo ir paieškos sistema, kurioje savo skelbimus gali paskelbti, bet kuris to panorėjęs BalduSkelbimai.lt svetainės lankytojas, laikydamasis šiose taisyklėse nurodytų reikalavimų.

BalduSkelbimai.lt administracija neatsako už turtinę, moralinę ar kitokią žalą, patirtą naudojantis Baldukelbimai.lt skelbimų sistemos paslaugomis.

Sąlygos

Paskelbdami savo skelbimus BalduSkelbimai.lt platformoje, vartotojai privalo laikytis žemiau išvardintų reikalavimų:

  • To paties turinio skelbimą galima paskelbti tik vieną kartą. Vartotojai skelbimus gali atnaujinti (pratęsiant skelbimo galiojimą);
  • Draudžiama savo skelbimuose skelbti neetišką, melagingą bei Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią informaciją;
  • Skelbimai turi būti skelbiami tik skelbimo turinį atitinkančiose skelbimų kategorijose;
  • Draudžiama skelbimo pavadinimą, tekstą rašyti DIDŽIOSIOMIS raidėmis ir skelbti jame beprasmes pasikartojančių simbolių sekas.
  • Pateikdami bet kokią informaciją mūsų platformoje, Jūs turite susipažinti ir sutikti su platformos privatumo taisyklėmis.
  • Šių taisyklių nesilaikančių vartotojų skelbimai bus pašalinami be atskiro įspėjimo, o taisyklių pažeidėjams 12 mėnesių laikotarpiui bus apribota teisė naudotis BalduSkelbimai.lt platformos paslaugomis.

Atsakomybė

  • BalduSkelbimai.lt administracija neatsako už vartotojų skelbimuose paskelbtą informaciją ir jos tematiką.
  • BalduSkelbimai.lt administracija neatsako už platformos veikimo sutrikimus.
  • BalduSkelbimai.lt administracija turi pagrindinį ir lemiamą balsą visuose ginčuose su vartotojais dėl naudojimosi BalduSkelbimai.lt platformos paslaugomis. Nepatenkinti vartotojai, bet kuriuo momentu gali atsisakyti naudotis BalduSkelbimai.lt platformos paslaugomis.
  • BalduSkelbimai.lt turi teisę keisti šias taisykles atskirai neįspėjusi registruotų platformos vartotojų.